Ngày 27/6/2024, đấu giá Nhà máy Gạch Tuynel tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản _ Sở tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2024 do Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Nhà máy Gạch Tuynel tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

1

19 QSD đất tại Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

2

Nhà xưởng, công trình xây dựng, máy móc thiết bị gắn liền trên đất.

3

01 giấy chứng nhận QSD đất đứng tên bà Nguyễn Thị Thu Thảo.

Giá khởi điểm: 71.466.045.166 đồng.

Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm.

Ghi chú:

- Toàn bộ các quyền, và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến các tài sản nói trên bao gồm nhưng không hạn chế bởi: các khoản thu nhập, lợi ích phát sinh từ giá trị vốn góp, hoa lợi, lợi tức, cổ tức, quyền khai thác, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho mượn và các khoản thu nhập khác... Người mua trúng đấu giá tự thu giữ tài sản và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

- Đối với tài sản là đất, nhà xưởng, công trình xây dựng, máy móc thiết bị gắn liền trên đất, người mua trúng đấu giá tự hợp thức hóa khi nhà nước cho phép và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Nếu các cơ quan nhà nước không chấp thuận hoặc buộc tháo dỡ thì người mua trúng đấu giá tự tháo dỡ và chịu mọi chi phí phát sinh cho việc tháo dỡ.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.HCM. Địa chỉ: Số 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Xem tài sản: Từ ngày 04/6/2024 đến ngày 24/6/2024 (giờ hành chính) liên hệ tại nơi có tài sản.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/6/2024 đến ngày 24/6/2024 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 24, 25 và 26/6/2024.

Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 ngày 27/6/2024.

Cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản- Đ/c: Số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 38.115.845.

Chuyên đề