Ngày 2/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2022 do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt

Địa chỉ: 41 Ngô Quyền, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 0905434909

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 29/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 29/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 15/06/2022 - 17:00 29/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0771.000.000.909 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Quảng Trị của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt (trong giờ hành chính). - Điều kiện: + Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND/CCCD (bản sao hợp lệ hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu). + Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty). + Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định. + Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND/CCCD (bản sao hợp lệ hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu). + Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty). + Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/07/2022

Địa điểm: Hội trưởng Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề