Ngày 27/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Trụ sở: Tổ 4, TT. Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Trụ sở: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00’, ngày 27/11/2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Gồm 18 thửa (từ L-24 đến L-30, L-33, L-34, L-36, L-37, L-39, L-41 đến L-46). Giá khởi điểm từ 45.000.000 đồng/m2 đến 50.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước từ 738.000.000 đồng/thửa đến 1.988.000.000 đồng/thửa. Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước của từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 08/11/2022 đến hết 17h00, ngày 24/11/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn hoặc gửi bằng hình thức thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23/11/2022 đến 17h00, ngày 24/11/2022. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; http://sotnmt.hanoi.gov.vn; https://socson.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề