Ngày 26/2/2021, đấu giá 01 lô hàng vật tư thu hồi tại thành phố Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủy Nguyên ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, tình trạng pháp lý.

1.1. Tài sản đấu giá: 01 lô hàng vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ Nhà chợ số 02 của Chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) gồm 3.040 kg sắt cột, 2.040 kg sắt kèo, 1.520 kg mái tôn.

Ngày 26/2/2021, đấu giá 01 lô hàng vật tư thu hồi tại thành phố Hải Phòng ảnh 1

1.2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản đấu giá theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 10/09/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thanh lý vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ Nhà chợ số 02 của Chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

1.3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Biên bản xác định giá khởi điểm 01 lô hàng vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ Nhà chợ số 02 của Chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng của Hội đồng định giá tài sản Nhà nước huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng họp ngày 15/9/2020.

2. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá; Tiền bán hồ sơ đấu giá.

2.1. Tổng giá khởi điểm: 33.096.000 đồng (Ba mươi ba triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn đồng); Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT.

2.2. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

2.3. Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

2.4. Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủy Nguyên; Địa chỉ: Số 13 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

***) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 05/02/2021 đến 17 giờ ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 18 + 19/02/2021 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ xem tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủy Nguyên; Địa chỉ: Số 13 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23 + 24 + 25/02/2021 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân -chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên) hoặc có thể nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 26/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680 hoặc 09369.30494 (Đ/c Hải thụ lý).

Chuyên đề