Ngày 26/1/2022, đấu giá xe ô tô Thaco tại tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Rồng Vàng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/1/2022 do Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa ủy quyền như sau:

Chuyên đề