Ngày 26/1/2022, đấu giá phương tiện vận tải đường thủy tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/1/2022 do Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM ủy quyền như sau:
Ngày 26/1/2022, đấu giá phương tiện vận tải đường thủy tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư