Ngày 26/1/2022, đấu giá phương tiện vận tải đường thủy tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/1/2022 do Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM ủy quyền như sau:

Chuyên đề