Ngày 26/04/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt thông báo bán đấu giá ngày 26/04/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, địa chỉ: Số 120, Khu Bình Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 48, tờ bản đồ số 04, diện tích 222m2 (trong đó có 175m2 đất ở và 47m2 đất trồng cây lâu năm) tại địa chỉ: thôn Lý Nhân, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP 985432, số vào sổ cấp GCN số: 00166 do UBND huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/12/2013 cho ông Lê Văn Cường.

Tài sản đấu giá được thể hiện chi tiết trong Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 25/05/2023 tại thôn Lý Nhân, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ và Chứng thư thẩm định giá số: 00375/2023/CTTĐG-NHẤT TÍN ngày 25/07/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín;

Giá khởi điểm: 846.000.855 đồng (Tám trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm nghìn, tám trăm năm mươi lăm đồng);

Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng);

4. Nơi có tài sản đấu giá: thôn Lý Nhân, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội;

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản ngày 19/03/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/04/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 0828262654.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 26/04/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

* Chi tiết liên hệ: 0828262654.

Chuyên đề