Ngày 25/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì. Đ/c: Số 77 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.33.865.060.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 25/7/2022 Hội trường UBND thị trấn Tây Đằng. Địa chỉ: Thôn Đông, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá:

(1) QSD đất tại khu thực phẩm, thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, gồm 03 thửa (ký hiệu 139, 140, 141). Giá khởi điểm: 14.700.000 đồng/ m2;

(2) QSD đất tại khu Vũ Lâm - Cổng Tiền, thị trấn Tây Đằng, gồm 02 thửa (ký hiệu 142, 143). Giá khởi điểm: 43.600.000 đồng/ m2;

(3) QSD đất tại khu sân thể thao thôn Đông An, xã Thụy An, gồm 05 thửa (ký hiệu 141 đến 145. Giá khởi điểm từ 6.500.000 đồng đến 14.900.000 đồng/ m2;

(4) QSD đất tại khu thu mua thuốc lá cũ thôn Thụy Phiêu, xã Thụy An, gồm 16 thửa (ký hiệu từ 169 đến 184). Giá khởi điểm từ 6.100.000 đồng đến 6.700.000 đồng/ m2.

Thông tin chi tiết của thửa đất, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất quy định chi tiết theo thông báo mời tham gia đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 09/7/2022 đến 17h00, ngày 21/7/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ trực tiếp: Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì; trụ sở Công ty Đấu giá HD số 5 - Quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì hoặc gửi thư đảm bảo tới địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia (thông tin nêu tại mục 1)

Thời hạn nộp khoản tiền đặt trước: Ngày 20/7/2022 đến 17h00, ngày 21/7/2022. Phương thức: Nộp tiền/ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông tin theo thông báo mời đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá. Lưu ý: Số tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất.

Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá, cách thức thủ tục tham gia đấu giá: Quy định chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá.

Tham khảo thông tin đấu giá tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn hoặc http://bavi.hanoi.gov.vn hoặc http://sotnmt.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề