Ngày 25/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá ngày 25/5/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình; Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 7, tờ bản đồ số 11; Địa chỉ: Xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Diện tích: 224,6m2; Hình thức sử dụng: riêng 224,6m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 6.738.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu đồng). (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% giá khởi điểm/tài sản đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan làm thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/4/2024 đến 17h00/ ngày 22/5/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 15/5/2024 và ngày 16/5/2024 tại thửa đất đưa ra đấu giá.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ngày 20/5/2024 đến 17h00/ ngày 22/5/2024. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 14h00/ ngày 25/5/2024.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đã trả: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3828928. Tham khảo tại website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

Chuyên đề