Ngày 25/2/2022, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2022 do Agribank Chi nhánh Bình Tân và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 25/2/2022, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư