Ngày 25/2/2022, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng vào ngày 25/2/2022 do Agribank Chi nhánh Bình Tân và Công ty TNHH MTV quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank Việt Nam ủy quyền như sau:

Chuyên đề