Ngày 25/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2022 do Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long

Địa chỉ: Số 611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: số 105 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 22/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 22/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 18/01/2022 - 16:00 22/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu); - Đối với tổ chức: bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu); - Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó thì không được tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 25/02/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. ĐC: 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, tp Nha Trang, Khánh Hòa

Chuyên đề