Ngày 25/2/2022, đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2022 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề