Ngày 25/12/2020, đấu giá 953m3 Cát san lấp tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2020 do Đồn Biên phòng Cần Thạnh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 92/HĐ-ĐG ngày 22/9/2020 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Đồn Biên phòng Cần Thạnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh,

Bên có tài sản đấu giá: Đồn Biên phòng Cần Thạnh.

Địa chỉ: Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

a/ Tên tài sản đấu giá: 953m3 Cát san lấp.

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí, lệ phí và các chi phí khác, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ, cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường, tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để chuyển quyền sỡ hữu và sử dụng đối với tài sản trúng đấu theo quy định (nếu có).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu, gồm có các giấy tờ sau:

-Biên bản Kiểm kê - Định giá tài sản lần 1 số 05/BB-KKĐGTS ngày 10/9/2020 của Đồn Biên phòng Cần Thạnh.

-Công văn số 238/CV-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đồn Biên phòng Cần Thạnh về việc đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá lô hàng tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.

-Biên bản Kiểm kê - Định giá tài sản lần 2 số 06/BB-KKĐGTS ngày 04/12/2020 của Đồn Biên phòng Cần Thạnh.

-Công văn số 297/ĐCT ngày 04/12/2020 của Đồn Biên phòng Cần Thạnh về việc đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá lô hàng tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 64.804.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu, tám trăm lẻ bốn ngàn đồng).

b/ Tiền đặt trước (Tương đương 20% so với giá khởi điểm): 12.960.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 22, 23 và 24/12/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/1bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do người có tài sản đấu giá quyết định là 500.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

Thời hạn và địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 17 và 18/12/2020 (giờ hành chính), tại Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh và liên hệ xem tài sản: anh Tâm, số điện thoại: 0978207930.

Thời gian bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 22/12/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 15 giờ ngày 25/12/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Đồn Biên phòng Cần Thạnh có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày Đồn Biên phòng Cần Thạnh nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Đồn Biên phòng Cần Thạnh (nếu có).

Chuyên đề