Ngày 25/10/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM vào ngày 25/10/2021 như sau:
Ngày 25/10/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề