Ngày 24/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức. Đ/c: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. ĐT: 0917.898.485.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Trụ sở: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37622619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 24/7/2022 tổ chức đấu giá tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại các xã Lại Yên, Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Cụ thể:

1. Vị trí X1, xã Lại Yên: Gồm 06 thửa (ký hiệu: 01, 02, 23, 27, 46, 49 - Diện tích từng thửa theo thông báo, hồ sơ mời đấu giá). Giá khởi điểm: 45.300.000 đồng/ m2 ;

2. Khu Cổ Bồng, xã Di Trạch: Gồm 04 thửa (ký hiệu: 29, 30, 31, 32 - Diện tích từng thửa theo thông báo, hồ sơ mời đấu giá). Giá khởi điểm: 71.400.000 đồng/ m2.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước tham gia đấu giá cụ thể từng thửa đất quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 08/7/2022 đến ngày 21/7/2022 (giờ hành chính). Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Hoài Đức.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Hoài Đức hoặc gửi hồ sơ bằng hình thức thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Thời hạn nộp khoản tiền đặt trước: Ngày 21/7/2022. Phương thức nộp tiền/ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin quy định hồ sơ mời đấu giá.

Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương: https://hoaiduc.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề