Ngày 24/5/2024, đấu giá lô thiết bị máy công cụ tại tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2024 do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi - Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - Đ/c: Số 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng lô thiết bị máy công cụ lắp đặt tại xưởng cơ khí P7.

Giá khởi điểm: 88 triệu đồng. Tiền đặt trước: 17 triệu đồng.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (xem tài sản ngày 16, 17/5/2024).

Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 16 giờ 45 phút ngày 21/5/2024.

Bỏ phiếu trả giá: Đến 16 giờ 45 phút ngày 23/5/2024.

Công bố giá: 15 giờ 00 phút ngày 24/5/2024 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm - Số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.

Chuyên đề