Ngày 24/4/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu gia hợp danh Phú Thọ

Địa chỉ: 36, đường Kim đồng, phường Gia cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02103842215

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Dữu Lâu, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với lô đất chợ tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú ThọTrung tâm Phát triển quỹ đất

8,616,976,000

1,500,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 19/04/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 21/04/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/04/2023 - 16:30 21/04/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, quy định của pháp luật đất đai, các quy định pháp luật có liên quan, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá đúng quy định, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thẩm định đủ điều kiện, nộp tiền đặt trước đúng quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 24/04/2023

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề