Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu ủy quyền như sau:
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư