Ngày 24/1/2022, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do Cục Điều tra chống buôn lậu ủy quyền như sau:

Chuyên đề