Ngày 24/1/2022, đấu giá ắc quy các loại bán thanh lý tại tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 24/1/2022, đấu giá ắc quy các loại bán thanh lý tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư