Ngày 23/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2022 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 23/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư