Ngày 23/12/2022, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương (địa chỉ: số 09, đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Tài sản đấu giá: Gồm 02 gói tài sản cụ thể như sau:

- Gói 01: 169,38 ha cây cao su thanh lý (76.597 cây). Giá khởi điểm: 32.734.000.000 đồng;

- Gói 02: 161,82 ha cây cao su thanh lý (72.361 cây). Giá khởi điểm: 29.952.000.000 đồng.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện theo quy chế đấu giá và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu mua tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương từ ngày 06/12/2022 đến ngày 20/12/2022.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. Nộp tiền đặt trước từ ngày 20/12/2022 đến ngày 22/12/2022.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 23/12/2022.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 45 phút ngày 23/12/2022.

Địa điểm nhận phiếu trả giá và tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. ĐT: 0274.6544447.

Chuyên đề