Ngày 2/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày23/2/2023 do Chi cục THADS huyện Yên Phong ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Địa chỉ: NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223600195

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Yên Phong

Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất thửa đất số 184, tờ bản đồ số 20, diện tích 268m2, tại thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đưuọc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Ngô Văn Hùng. Tài sản trên đất gồm có 01 ngôi nhà cấp IV và các tài sản khác (Chi tiết theo Biên bản kê biên ngày 22/9/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong).

thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1,541,247,000

150,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 30/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 01/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 04/01/2023 - 16:30 30/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty của tổ chức đấu giá. * Địa điểm đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc./.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:39 02/02/2023

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Chuyên đề

Kết nối đầu tư