Ngày 21/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/2/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc gia

Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432121723

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 18/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/01/2022 - 17:00 18/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đối tượng không được tham gia đấu giá: Quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. * Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá): - Đối với người tham gia đấu là tổ chức, doanh nghiệp cần cung cấp: + Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản sao). + Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có). + Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá). - Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp: + Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (Bản sao). + Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:45 21/02/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chuyên đề