Ngày 21/12/2022, đấu giá cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2022 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

Đơn vị có tài sản:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đ/c: Số 136 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (chi tiết tài sản đấu giá có trong hồ sơ tham gia đấu giá).

Giá khởi điểm: Từ 285.120.000 đồng đến 1.008.000.000 đồng/3 năm/tài sản.

Tiền đặt trước (TĐT): Từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/tài sản.

Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có năng lực tài chính mua và nộp hồ sơ, nộp TĐT, tham gia đấu giá theo thời gian như sau:

- Bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06/12 đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/12/2022.

- Nộp phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 20/12/2022.

- Nộp TĐT: Ngày 16/12, 19/12 và đến 17 giờ 00 phút, ngày 20/12/2022.

- Tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21/12/2022 (thứ tư).

Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Đ/c: Tầng 3 - Toà nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 0363.022.775.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư