Ngày 21/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình ủy quyền như sau:

Chuyên đề