Ngày 21/1/2022, đấu giá nhượng quyền khai thác mủ cao su năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 do Công ty Cao su Đồng Phú ủy quyền như sau:

Chuyên đề