Ngày 21/1/2022, đấu giá khoản nợ của ông Đỗ Hữu Hinh tại Agribank Chi nhánh 9

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ của ông Đỗ Hữu Hinh tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 21/1/2022 như sau:

Chuyên đề