Ngày 21/1/2022, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Vật liệu xây dựng bưu điện thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 như sau:

Chuyên đề