Ngày 21/11/2019, đấu giá 2.480.000 cổ phiếu Công ty CP Thương Mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Chi Cục Thi hành án Dân sự Quận Hải Châu ủy quyền như sau:

Đơn vị đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án Dân sự Quận Hải Châu. Địa chỉ: 45 Nguyễn Phẩm - Q.Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ 2.480.000 cổ phiếu chưa niêm yết thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thống Nhất 508 góp vốn tại Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 001/GCN-BDC ngày 31/12/2015.

Số cổ phiếu đưa ra đấu giá là trọn gói không bán riêng lẻ.

Giá khởi điểm: 27.945.621.165 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi mốt ngàn, một trăm sáu mươi lăm đồng.

Địa điểm trưng bày tài sản: tại Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng. Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ, xem tài sản:

Từ ngày 04/11/2019 đến trước 16h30 ngày 18/11/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 04/11/2019 đến trước 16h30 ngày 18/11/2019.

Thời gian dự kiến đấu giá vào lúc: 08h30 ngày 21/11/2019.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty (trong giờ hành chính) để mua hồ sơ đấu giá. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm CMND (đối với cá nhân), Giấy phép ĐKKD (đối với tổ chức).

Nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236.3946812 – 0903561555.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư