Ngày 20/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/2/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia

Địa chỉ: số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02437.622.619

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh

Địa chỉ: Số 68 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 17/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/01/2022 - 17:00 17/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia) trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh (Địa chỉ: thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). - Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đông Anh (http://www.donganh.hanoi.gov.vn), Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 20/02/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh - Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Chuyên đề