Ngày 20/1/2022, đấu giá tài sản công đã qua sử dụng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 như sau:

Chuyên đề