Ngày 20/1/2022, đấu giá căn hộ chung cư tại Quận 8, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Chuyên đề