Ngày 20/04/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/04/2023 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Lập Thạch ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 1 đường Hồ Tung Mậu, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 02116.568.795

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lập Thạch

Địa chỉ: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

- Trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Thanh Xuân gồm: Nhà cấp 3 (4 tầng trong đó có 01 tầng hầm), diện tích xây dựng 440m2 , mỗi tầng có diện tích 110m2 , xây trên diện tích 110m2 trong tổng diện tích đất thuê 249m2 ¬thuộc thửa số 384, tờ bản đồ số 02, giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất A0 575594 do UBND huyện Lập Thạch cấp ngày 29/6/2009, địa chỉ: Tại khu cầu Tùy Sơn, thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đứng tên ông Nguyễn Văn Phấn. - 01 lán xây gạch không chát lợp mái tôn diện tích 20,9m2, 01 nhà cấp 4 diện tích 34,9m2; Một phần nhà của cây xăng diện tích 11,6m2 đều nằm trong thửa đất số 384. Bậc tam cấp trước cửa nhà cấp 3 diện tích 3,0m2

01

đã qua sử dụng

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lập Thạch

1,097,735,614

200,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 17/04/2023

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 19/04/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/03/2023 - 11:00 17/04/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia: tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, có năng lực hành vi dân sự, có khả năng về tài chính, có đơn đăng ký, nộp tiền đặt trước theo quy định của quy chế, trừ trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Đã nộp đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Công ty ban hành và cam kết thực hiện nghiêm các điều trong nội quy, quy chế do Công ty đã ban hành. Có năng lực hành vi dân sự, có khả năng về tài chính. Đã nộp đủ số tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định, chấp nhận giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 20/04/2023

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Vĩnh Phúc

Chuyên đề