Ngày 19/5/2021, đấu giá tàu Quang Minh Star tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2021 do Chi nhánh ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Chuyên đề