Ngày 19/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình

Địa chỉ: SN 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0214. 3843.683

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 08 thửa đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm xã Sơn Hải, thuộc thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Mục đích sử dụng đât: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất.

Số lượng 08 thửa ( Thửa số 1181; thửa số; 1185 đến thửa số 1186; Từ thửa số 1190 đến thửa số 1192; Thửa số 1194; thửa số 1240 ).

Thửa số 1181; thửa số; 1185 đến thửa số 1186; Từ thửa số 1190 đến thửa số 1192; Thửa số 1194; thửa số 1240 . Mỗi thửa có diện tích từ 140,5 m2 đến 244,1 m2. Tổng diện tích 1.260,4 m2. Mặt bằng sạch, hạ tầng đầy đủ.

khu hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm xã Sơn Hải, thuộc Thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5,236,880,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 14/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 16/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 29/11/2022 - 16:30 16/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 29/11/2022 đến hết ngày 16/12/2022 tại trụ sở Công ty ( số nhà 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai) và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng ); Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu điện trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 29/11/2022 đến trước 16 giờ 30 phút 16/12/2022 tới Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng ).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 19/12/2022

Địa điểm: Tại hội trường tầng V nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng.

Chuyên đề