Ngày 19/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/1/2022 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 19/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư