Ngày 19/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và UBND xã Duyên Hà thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2022 do UBND huyện Thanh Trì ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0363.022.775.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Thanh Trì giao UBND xã Duyên Hà. Địa chỉ: Xóm 5, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.8612254.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng 04 vị trí để sản xuất nông nghiệp do UBND xã Duyên Hà quản lý. Diện tích 04 khu đất: 20.620 m2 (chi tiết về khu đất có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá).

Giá khởi điểm: 1.200 đến 1.800 đồng/m2/năm.

Tiền đặt trước: 342.000 đến 13.615.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (một) vòng tại cuộc đấu giá với từng khu đất. Trả giá theo 1m2 đất.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua, nộp hồ sơ, xem thực địa, nộp tiền đặt trước theo lịch trình sau (trong giờ hành chính):

- Bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 04/11/2022 đến 17 giở 00 phút, ngày 16/11/2022 tại UBND xã Duyên Hà.

- Xem thực địa: Liên tục trong 02 ngày, ngày 14/11/2022 và ngày 15/11/2022.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 16/11, 17/11 đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/11/2022.

Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 19/11/2022 (thứ Bảy) tại Hội trường UBND xã Duyên Hà.

Chuyên đề