Ngày 19/11/2022, đấu giá quyền khai thác gỗ tại tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2022 do Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam ủy quyền như sau:

Tên/địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Đ/c: Số 6/4 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tên/địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam. Đ/c: Số 377 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tài sản đấu giá: Quyền khai thác gỗ 8 gói thông 3 lá rừng trồng.

Giá khởi điểm (đồng):

Gói số 1: 2.849.656.500; gói số 2: 3.130.478.000; gói số 3: 2.388.972.500; gói số 4: 1.181.590.000; gói số 5: 3.489.230.500; gói số 6: 4.041.214.500; gói số 7: 4.514.383.500; gói số 8: 2.254.248.500.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022. Địa điểm: Ghi cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ gói 1 đến gói 8: Từ 08 giờ 00, ngày 03/11/2022 đến 18 giờ 00, ngày 16/11/2022.

Tại trang đấu giá trực tuyến https://daugiabtn.com hoặc Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và Văn phòng Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Đ/c: Số 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM; Văn phòng - Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam. Đ/c: Số 377 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/gói/khách hàng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2022 đến 16 giờ 00, ngày 18/11/2022.

Tiền đặt trước (đồng):

Gói số 1: 284.000.000; gói số 2: 313.000.000; gói số 3: 238.000.000; gói số 4: 118.000.000; gói số 5: 348.000.000; gói số 6: 404.000.000; gói số 7: 451.000.000; gói số 8: 225.000.000.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian trả giá: Ngày 19/11/2022: Từ gói 1 đến gói 8.

Gói số 1: 08 giờ 00 đến 08 giờ 40

Gói số 2: 09 giờ 00 đến 09 giờ 30

Gói số 3: 09 giờ 50 đến 10 giờ 20

Gói số 4: 10 giờ 40 đến 11 giờ 10

Gói số 5: 13 giờ 30 đến 14 giờ 00

Gói số 6: 14 giờ 20 đến 14 giờ 50

Gói số 7: 15 giờ 10 đến 15 giờ 40

Gói số 8: 16 giờ 00 đến 16 giờ 30

Địa điểm đấu giá: Tại trang đấu giá trực tuyến (daugiabtn.com) của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.

Chuyên đề