Ngày 19/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2021 như sau:
Ngày 19/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1
Ngày 19/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 2

Chuyên đề