Ngày 18/8/2022, đấu giá quyền sở hữu căn hộ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2022 như sau:
Ngày 18/8/2022, đấu giá quyền sở hữu căn hộ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư