Ngày 18/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/2/2022 do MSB ủy quyền như sau:

Chuyên đề