Ngày 18/1/2022, đấu giá 38 vỏ container tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2022 do Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội ủy quyền như sau:

Chuyên đề