Ngày 18/1/2021, đấu giá 28,95 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 18/1/2021, đấu giá 28,95 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước ảnh 1

Chuyên đề