Ngày 18/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 42 Trương Hán Siêu, phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 147, tờ bản đồ số 53, Diện tích: 21.520 m2 sử dụng riêng; mục đích sử dụng: 3.000 m2 đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài; 18.520 m2 đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng đến ngày 24/9/2019. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 364274 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 17/9/2018 mang tên ông Nguyễn Tiến Tôn và bà Nguyễn Thị Thành.

thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

7,184,724,440

1,100,000,000

2

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 76. Diện tích: 9.861,6 m² sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2064. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 041480 do UBND huyện Đăk Hà cấp ngày 08/9/2015 mang tên bà Nguyễn Thị Thành.

Thôn 6, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

167,647,200

25,000,000

3

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 76. Diện tích: 17.617,4 m² sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2064. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 389531 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 23/02/2017 mang tên bà Nguyễn Thị Thành.

Thôn 6, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

283,640,140

45,000,000

4

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 81. Diện tích: 19.997 m² sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2072. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 041479 do UBND huyện Đăk Hà cấp ngày 08/9/2015 mang tên bà Nguyễn Thị Thành.

Thôn 6, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

279,721,400

40,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 15/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 17/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 19/10/2022 - 17:00 15/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản: Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum. Số tài khoản: 0761 002378899 Tại ngân hàng: Vietcombank tỉnh Kon Tum. Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank Kon Tum

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 18/11/2022

Địa điểm: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chi tiết đấu giá xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề