Ngày 18/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 42 Trương Hán Siêu, phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 147, tờ bản đồ số 53, Diện tích: 21.520 m2 sử dụng riêng; mục đích sử dụng: 3.000 m2 đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài; 18.520 m2 đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng đến ngày 24/9/2019. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 364274 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 17/9/2018 mang tên ông Nguyễn Tiến Tôn và bà Nguyễn Thị Thành.

thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

7,184,724,440

1,100,000,000

2

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 76. Diện tích: 9.861,6 m² sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2064. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 041480 do UBND huyện Đăk Hà cấp ngày 08/9/2015 mang tên bà Nguyễn Thị Thành.

Thôn 6, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

167,647,200

25,000,000

3

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 76. Diện tích: 17.617,4 m² sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2064. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 389531 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 23/02/2017 mang tên bà Nguyễn Thị Thành.

Thôn 6, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

283,640,140

45,000,000

4

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 81. Diện tích: 19.997 m² sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2072. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 041479 do UBND huyện Đăk Hà cấp ngày 08/9/2015 mang tên bà Nguyễn Thị Thành.

Thôn 6, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

279,721,400

40,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 15/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 17/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 19/10/2022 - 17:00 15/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản: Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum. Số tài khoản: 0761 002378899 Tại ngân hàng: Vietcombank tỉnh Kon Tum. Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank Kon Tum

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 18/11/2022

Địa điểm: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chi tiết đấu giá xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư