Ngày 17/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2022 do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn

Địa chỉ: Khối 3, TT Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 14/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 27/05/2022 - 10:15 15/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo thông báo chi tiết đính kèm

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:15 17/06/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An

Chi tiết xem tại file đính kèm tại đây.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư