Ngày 17/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An thông báo bán đấu giá ngày 17/5/2024 như sau:

I.Tên tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An.

II. Tên người có tài sản đấu giá:

1. Chấp hành viên- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.

Tài sản đấu giá gồm có:

TS1: QSDĐ thuộc thửa đất số 149, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 1.105,3m2 , tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (theo mảnh trích đo địa chính số 2883 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023), do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ và Cây trồng trên đất (thuộc thửa đất 149) gồm có: Cây tràm 02 năm tuổi: 42 cây; Cây tràm bông vàng loại B : 12 cây: ; Cây tràm bông vàng loại A: 34 cây; Cây cà na loại B: 01 cây; Cây tràm loại B: 01 cây.

Giá khởi điểm: 798.732.000đ. Tiền đặt trước: 119.810.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

TS2: QSDĐ thuộc thửa đất số 169, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 787,2m2 , tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (theo mảnh trích đo địa chính số 2882 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023), do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ.

Giá khởi điểm: 271.920.000đ. Tiền đặt trước: 40.788.000đ. Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

TS3: QSDĐ thuộc thửa đất số 176, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 2.849,5m2, tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. (theo mảnh trích đo địa chính số 2884 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023), do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ.

Giá khởi điểm: 934.469.000đ Tiền đặt trước: 140.170.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

2. Chấp hành viên - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

Tài sản đấu giá gồm có:

TS4: QSDĐ thuộc thửa đất số 487, tờ bản đồ số 14, loại đất: LUC, diện tích thực tế 1209m2 thời gian sử dụng đến tháng 10/2063, tọa lạc tại ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An do bà Trương Thị Thanh Thanh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Và tài sản khác gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 165,75m2 (hiện trạng nhà chưa lắp cửa sổ và cửa chính) (Ghi chú: nhà ở không có giấy phép xây dựng); Sân trước: diện tích 73,72m2; Hàng rào: diện tích 17m2; Trụ cổng (không cửa). Kích thước 0,96m3.

Giá khởi điểm: 1.404..551.000đ. Tiền đặt trước: 210.683.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

TS5: QSDĐ thuộc thửa đất số 435, tờ BĐ số 16, loại đất: ONT, diện tích thực tế 1728m2, tọa lạc tại ấp 1, xã PhướcTân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An do ông Huỳnh Công Ninh đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Và tài sản khác gắn liền với đất gồm: Nhà ở riêng lẻ: diện tích 181m2 (nhà bao gồm nhà vệ sinh hệ thống thiết bị điện nước kèm theo nhà). Hồ chứa nước: hồ tròn bê tông đúc sẳn di chuyển được loại 2m3, số lượng 02 cái. Cây trồng trên đất: Dừa loại A: số lượng 05 cây. Cóc loại A: số lượng 01 cây.

Giá khởi điểm: 2.624.816.000đ. Tiền đặt trước: 393.722.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

TS6: QSDĐ: Thửa đất số 190, tờ bản đồ số 6, loại đất ONT, diện tích đo đạc thực tế 247m2 và Thửa đất số 489, tờ bản đồ số 6, loại đất LUC, diện tích đo đạc thực tế 33,9m2. Cả 02 thửa đất cùng tọa lạc tại: ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An và do ông Phạm Văn Dũng đứng tên quyền sử dụng.

-Tài sản gắn liền với đất: gồm có: Nhà 1: (nhà tạm), diện tích: 33,6m2 (xây dựng trên thửa đất số 190); Nhà 2: (nhà chính), diện tích: 58,3m2 (xây dựng trên thửa đất số 489). Nhà 3 (nhà tạm), diện tích: 24,91m2 (xây dựng trên thửa đất số 489).

- Cây trồng trên đất: Cây xanh 03 cây, mai vàng 02 cây, cây mít: 02 cây.

Giá khởi điểm: 2.498.938.290đ. Tiền đặt trước: 374.840.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

* Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 24/4/2004 và ngày 25/4/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).

* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 14/5/2024.

* Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 14/5/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 16/5/2024.

* Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 17/5/2024. Cụ thể như sau:

- TS1: Lúc 08 giờ 30 phút.

- TS2: Lúc 09 giờ 30 phút.

- TS3: Lúc 10 giờ 30 phút.

- TS4: Lúc 13 giờ 30 phút.

- TS5: Lúc 14 giờ 30 phút.

- TS6: Lúc 15 giờ 30 phút

* Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.

* Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ tham gia đấu giá, điền các thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá và nộp các giấy tờ có liên quan như sau: Căn cước Công dân (02 bản phô tô và kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Trường hợp đăng ký tham gia đấu giá tài sản: TS1, TS2, TS3, TS4 và TS6 (loại đất: LUC, loại đất lúa) ngoài việc nộp Căn cước Công dân (02 bản phô tô và kèm theo bản chính để đối chiếu) người đăng ký tham gia đấu giá còn phải nộp thêm Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Bản chính).

Lưu ý:

- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận về thời gian, thời hạn nộp tiền đặt trước, nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Liên hệ để biết thêm chi tiết, bán, nộp hồ sơ, đăng ký và đấu giá tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 0907 148 393.

Chuyên đề