Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773898668

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười

Địa chỉ: Khóm 3, TT Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 16/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/02/2022 - 15:00 14/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản chứng minh nhân dân photo. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/. Hoặc https://dgts.moj.gov.vn/).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 17/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp; Địa chỉ: số 382, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chuyên đề