Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng ủy quyền như sau:
Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất có diện tích 2.081.9m2, đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số 01, tờ bản đồ số 227-2016,

xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

1,640,250,000

164,025,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/01/2023 - 16:30 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Kiên Giang, địa chỉ: Lô A05 – Căn 27 dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 17/02/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Kiên Giang: Lô A05 – Căn 27 dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Chuyên đề